Bloomgarden Guesthouse, Siem Reap, Cambodja

Het Bloomgarden Guesthouse, gelegen in Siem Reap, Cambodja , is geen NGO of liefdadigheidsorganisatie. Wij beschouwen ons bedrijf als een ‘Social Enterprise’. Een ‘Social Enterprise’ is een organisatie die commerciële activiteiten ontplooit om verbeteringen in het menselijk en ecologisch welzijn te maximaliseren, in plaats van het uitsluitend maximaliseren van de winst voor de eigenaar. Het Bloomgarden Guesthouse is uniek omdat wij, naast een excelente bedrijfsvoering, duurzaamheid in reizen, personeelsbeleid en ondersteuning in lokale projecten nastreven. Wij bieden onze klanten een sfeervol, aangenaam en veilig verblijf met diverse faciliteiten en een warme kennismaking met Cambodja. De klant wordt meegenomen in de ontwikkelingsinitiatieven die het Bloomgarden Guesthouse ambieert. Het Bloomgarden Guesthouse is het middel om een bijdrage te leveren aan het welzijn van Cambodjanen. Bloomgarden Guesthouse is een particulier bedrijf dat alle overheidsbelastingen betaalt: winstbelasting, omzetbelasting, alcoholbelasting, loonbelasting en de onroerendgoedbelasting. Dit helpt de gemeenschap groeien en draagt bij aan de nodige ontwikkeling voor alle Cambodjanen.

Duurzaam personeelsbeleid

Wij bieden onze medewerkers een goed betaalde baan, een basisopleiding Engels, een opleiding ten aanzien van de aan het werk gerelateerde en vereiste competenties (professioneel omgaan met klanten, organiseren, representatie, samenwerking en organisatiesensitiviteit). Bloomgarden Guesthouse betaalt het personeel een goed salaris en draagt zorg voor het medewerkersaandeel inzake de belastingen, de benodigde ziektekostenverzekering en scholing voor hun kinderen.

Ondersteunen van duurzame lokale initiatieven

Het Bloomgarden Guesthouse heeft twee lokale initiatieven geadopteerd. Het eerste bestaat uit de twee kindertehuizen van de 'Khmer Foundation for Justice, Peace and Development'. Deze kindertehuizen bieden een veelbelovende en veilige leefomgeving voor meer dan 100 kinderen in Phnom Penh en Battambang. Wij dragen bij aan een optimale ontwikkeling en onderwijs voor de kinderen. Het tweede initiatief wat wij ondersteunen zijn de activiteiten van de dorpsraad van de voormalige sloppenwijk in Phnom Penh, Anlong Kong. De dorpsraad ontwikkelt projecten welke voorzien in de leefbaarheid en de ontwikkeling van de 2000 inwoners van Anlong Kong.

Wil je meer weten over het Bloomgarden Guesthouse, lees het Businessplan. De wet- en regelgeving in Cambodja is geheel anders dan in Nederland. In het Businessplan staat beschreven aan welke kwaliteitseisen en maatstaven we willen voldoen. In de volgende handboeken staat beschreven op welke wijze wij daar uitvoering aan gaan geven; 1 Medewerkers 2 Veiligheid 3 Restaurant 4 Hygiene 5 Functie profielen