De Organisatie

Cambodja.nu

De oprichter, Peterhans Koperberg, organiseert al sinds 2007 verschillende ontwikkelingsprojecten in Cambodja. Zijn doel was om op verschillende gebieden in Cambodja ontwikkelingsprojecten te ondersteunen voor vijf jaar. De ontwikkelingsprojecten werden uitgevoerd met de hulp van Nederlandse jongeren die hiervoor een paar weken in de provincies van Cambodja verbleven. Zij financierden de projecten door particuliere donaties. In 2012 heeft hij een nieuwe vorm van ontwikkelingswerk bedacht. Vanwege zijn persoonlijke ervaringen in Cambodja en door gesprekken te voeren met zijn Cambodjaanse vrienden, eigenaren en medewerkers van hotels en restaurants, realiseerde hij zich dat horeca- & hotelbanen veel kansen creëren voor de lokale bevolking. Cambodjanen leren de Engelse taal en ontwikkelen vaardigheden in de toeristische branche. Hierdoor ondersteunen zij hun familie. Niet alleen door het geld wat ze verdienen maar ook doordat ze hun kennis en vaardigheden delen met hun persoonlijke netwerk. Daarnaast kwam Peterhans in contact met ontwikkelingsorganisaties die de lokale bevolking eindverantwoordelijk maakt voor de organisatie van projecten. Het idee ontstond om een hotel met restaurant in Cambodja te starten waar lokale medewerkers en studenten kunnen werken aan hun vaardigheden en de Engels taal. Tevens biedt deze onderneming ook financiële middelen die kunnen worden gebruikt ter ondersteuning van de lokale initiatieven.

Stichting Cambodja.nu

Iedereen heeft recht op een menswaardig en zelfstandig bestaan. Werkgelegenheid, (sociale) hygiëne, scholing, een veilige leefomgeving en de sociaaleconomische ontwikkeling in de Cambodjaanse maatschappij zijn hierbij van essentieel belang. Hoewel iedereen recht heeft op een menswaardig en zelfstandig bestaan, kent Cambodja een grote groep mensen voor wie dit recht geen werkelijkheid is. Deze groep mensen hebben minder kansen en mogelijkheden succesvol deel te nemen aan de maatschappij. De Stichting Cambodja.nu wil bijdragen aan de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van deze groep, zodat zij zelf hun leven menswaardig vorm kunnen geven en hun mensenrechten verwezenlijken. Lees hier het Beleidsplan en onze Statuten.

Beleid en werkwijze in Cambodja 

De stichting gaat uit van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van mensen. Daarom werkt de stichting samen met lokale partners, die zelf verantwoordelijk zijn voor hun projecten. De kracht van deze opzet is de directe inbreng die doelgroepen en partners hebben in de projecten, wat kan leiden tot een attitudeverandering naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de betrokkenen. Met het uitvoeren van de projecten probeert de stichting dus niet alleen de projectdoelen te realiseren, maar de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van mensen vorm te geven. De projecten zijn gebaseerd op probleemanalyses die door de lokale belanghebbenden gemaakt zijn. Daardoor passen de projecten goed bij de lokale situatie. De lokale partners schrijven vervolgens hun eigen projectvoorstellen. Vanuit het Bloomgarden Guesthouse zullen de persoonlijke contacten met de lokale bestuurders, - bevolking en foundations worden onderhouden. Alle projectvoorstellen moeten wel minimaal informatie bevatten over de aanvragende organisatie; het probleem dat met het project aangepakt moet worden, hoe dat gedaan zal worden, voor welke doelgroepen, welke middelen daarvoor nodig zijn, een beschrijving van de projectlocatie, een tijdsplanning voor de uitvoering van het project en een zo volledig mogelijke begroting. Het bestuur van de stichting beoordeelt de projectvoorstellen en neemt deze, na goedkeuring, op in de begroting. Lokale organisaties worden een partner na een positieve beoordeling door het bestuur en blijven een partner ook als de projectaanvraag niet onmiddellijk ondersteund kan worden. Als financiering gevonden wordt voor een project zijn het de lokale partners die de activiteiten realiseren onder supervisie van de stichting. Omdat het uitvoeren van projecten een proces is naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid, wordt veel aandacht besteed aan de wijze waarop de uitvoering geëvalueerd en bijgestuurd wordt. Na realisatie van de activiteiten, wordt het proces afgesloten met en verslag plus een financiële rapportage. Deze worden geplaatst op de website www.cambodja.nu. Door de partners verantwoordelijk te maken voor alle fasen van het project leren zij zelfstandig te zijn. Naast dat zij de zelf geconstateerde problemen in hun omgeving aanpakken. Het is juist deze attitudeverandering die ervoor zorgt dat gemeenschappen zichzelf in sociaaleconomisch opzicht zullen ontwikkelen en zelfredzaam kunnen zijn.