Happy New Year

Submitted by beheerder on Thu, 12/31/2015 - 14:20

new year 2016_0.jpg

Blog Button

Lieve Peterhans, altijd weer

Submitted by Anoniem on Fri, 01/01/2016 - 11:13.

Lieve Peterhans, altijd weer genieten van je verhalen. Het allerbeste voor 2016!
- X -
Ana

Hoi Peterhans. Voor jou ook

Submitted by Anoniem on Thu, 12/31/2015 - 14:48.

Hoi Peterhans. Voor jou ook het allerbeste voor 2016. Het is mooi om je verhalen te volgen en ik heb er alle vertrouwen in dat 2016 voor jou een succesvol jaar wordt. Voor volgende week een goede reis terug met Simone en voor nu nog veel plezier met je familie en vrienden.

See you in 2016,

Hans

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Post new comment

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options