Ons doel

Bloomgarden Guesthouse

Eco-vriendelijk Hotel, Restaurant, Duurzaam Toerisme en Werkgelegenheid

Met het Bloomgarden Guesthouse wordt de lokale bevolking in Cambodja vooruit geholpen. Doe mee en profiteer van de beloningen. Het Bloomgarden Guesthouse wordt een midden klasse hotel in Siem Reap, Cambodja dat de klant een veilig en aangenaam verblijf met diverse faciliteiten biedt en de mogelijkheden creëert om dit mooie land in al haar facetten te ontdekken. De klant wordt meegenomen in de ontwikkelingsdoelen die het Bloomgarden Guesthouse ambieert. Het Bloomgarden Guesthouse zal haar medewerkers helpen in de ontwikkeling en welzijn in de persoonlijke (leef)omgeving. Zij biedt een veilige werkomgeving en draagt zorg voor opleidingsfaciliteiten. De activiteiten zijn er op gericht om werkgelegenheid, opleidingsmogelijkheden en sociale doelen te creëren voor de lokale bevolking in Cambodja. Er is specifieke aandacht voor mensen met een afstand op de arbeidsmarkt. Het Bloomgarden Guesthouse zal, in samenwerking met de Stichting Cambodja.nu, activiteiten om deze doelstellingen te halen verduurzamen en intensiveren. Het Bloomgarden Guesthouse maakt onderdeel uit van het leven daar en is de basis in Cambodja waar vanuit projecten worden geinitiëerd. Het Bloomgarden Guesthouse biedt de medewerkers een goed betaalde baan, secundaire arbeidsvoorwaarden, een basisopleiding en een opleiding ten aanzien van de aan het werk gerelateerde en vereiste competenties (vriendelijk, uiterlijk, gedrag, samenwerking). Medewerkers worden in staat gesteld hun kinderen te plaatsen in (afhankelijk van leeftijd) op kleuter- of basisschool.

Hoe gaan we dit doen; 

Het Bloomgarden Guesthouse is een sociale onderneming. Dit betekent dat het de ambities van een gezond bedrijf heeft, maar de doelstelling van een sociale onderneming is om verbeteringen in het menselijk en ecologisch welzijn te maximaliseren in plaats van het maximaliseren van de winst voor de eigenaar. Na grondig onderzoek wordt er voor gekozen om meteen groot te beginnen. Dit is de enige manier om echt een verschil te kunnen maken.

Keuze voor Cambodja;

De oprichter van de Stichting Cambodja.nu en eigenaar van Bloomgarden Guesthouse, Peterhans Koperberg, komt al sinds 2006 in Cambodja. Hij heeft rondreizen georganiseerd en projecten geïnitieerd om het welzijn van de lokale bevolking op diverse gebieden te verbeteren. Peterhans wil meer doen, een verschil maken voor de Cambodjanen. Peterhans: “Leven uit vertrouwen, dat is misschien nog wel het meeste wat ik van Cambodjanen kan leren. Het land heeft een belangrijke plaats veroverd in mijn hart. Het raakt me. Van de Cambodjanen kun je leren hoe om te gaan met onzekerheid; met vrijheid en verantwoordelijkheid. Het is een land met een roerige geschiedenis, maar zo weerbaar. Het moment dat me misschien nog wel het meeste bij blijft is de betrokkenheid van mijn Cambodjaanse vrienden toen ik mijn plannen bij hen ontvouwde. Het vertrouwen dat je krijgt, de verbondenheid die ik voelde: dat is voor mij de essentie van het leven. Cambodja helpt me om de verbinding met mezelf, met wat ik belangrijk vind en van wie ik hou in het midden van het leven te plaatsen. Om te leven en zaken te doen vanuit verbinding en vertrouwen.”

Persoonlijk verhaal;

Peterhans: “In de plannen die ik heb ontwikkeld voor een hotel in Siem Reap komen ziel en zakelijkheid met elkaar in verbinding te staan. Als hoteleigenaar kan ik meebouwen aan een wereld waar ikzelf in geloof. Daarin is wat ik professioneel doe en wie ik persoonlijk ben, sterk met elkaar verbonden. Ik ben ervan overtuigd dat dit ook tot zakelijk succes leidt. Door plannen te ontwikkelen die ook jezelf aangaan, plannen die het verlengstuk zijn van je eigen overtuiging, waarvan je gelooft dat ze de wereld een beetje beter maken, ontwikkel je ook zakelijke sterkte. Zo wil ik hoteleigenaar zijn: vanuit mijn eigen motivatie en drijfveren gastvrije ruimte bieden aan anderen om ook hun eigen dromen waar te maken.” Peterhans: “Binnen mijn gezin begon het gesprek over onze droom in 2012 en nu, twee jaar later, is de Stichting opgericht, ligt er een uitvoerig businessplan en is de conclusie: Het Bloomgarden Guesthouse kan! Er is een markt voor een hotel met kansen om onze doelstellingen te realiseren.”

Naast de reguliere bedrijfsvoering ondersteunt het Bloomgarden Guesthouse de activiteiten van de Stichting Cambodja.nu middels;

1. Werkgelegenheid Middels het opzetten van het Bloomgarden Guesthouse krijgen mensen de mogelijkheid om deel te nemen aan het arbeidsproces. Zij worden onderwezen in de toeristische branche en de Engelse taal. De medewerkers ontvangen loon en medische zorg en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Tevens worden ze in staat gesteld hun kinderen te plaatsen in (afhankelijk van leeftijd) op kleuter- of basisschool. Een speciale rol is weggelegd voor studenten die bij het hotel een bijbaan kunnen krijgen om hun studie te bekostigen.

2. (Sociale) Hygiëne De projecten in de Cambodjaanse dorpen zullen met name gericht zijn op het verbeteren van het welzijn middels investeringen in voorlichting en materiële activiteiten als watermanagement, omgang met vuilnis en reinheid.

3. Sociaal Economische doelstelling Het steunen van mensen die zichzelf en hun omgeving structureel en in sociaaleconomische zin willen ontwikkelen. Hierdoor krijgen zij zelf de instrumenten in handen hun eigen leven menswaardig vorm te geven.

4. Het ondersteunen van de veilige leefomgeving van de Children Homes van de Khmer Foundation of Peace, Justice and Development (http://www.khmerfoundation1994.org) . Naast de onder punt 1. genoemde ondersteuning aan de studenten in de leeftijd van 16 – 28 jaar het verzorgen van ondersteuning voor een veilig leefklimaat voor de kinderen.

Crowdfunding;

Om de doelen te verwezenlijken wordt er zo snel mogelijk gewerkt om het Bloomgarden Guesthouse verbouwd en verder ingericht te hebben. Alleen zo kan er een verschil gemaakt worden. Voor deze Crowdfunding ben jij echt bij nodig!

Ben jij betrokken bij deze droom? Bij mensen die het gewoon doen? Wil jij ook graag een verschil maken? Doe mee, word onderdeel van het avontuur en maak een verschil! De crowdfunding draagt bij aan betrokkenheid van jou bij het Bloomgarden Guesthouse en bij mensen in Cambodja, die net als jij een bestaan willen opbouwen.

Waar wordt jouw financiele bijdrage voor gebruikt; 

Het Bloomgarden Guesthouse heeft voor het ontwikkelen van onze doelen kapitaal nodig. Van de benodigde € 190.000,00 is al € 130.000,00 binnen (stand 13-04-2016). Er is nog € 60.000,00 benodigd om snel te kunnen starten met ALLE beoogde doelen. Dit is een hoog bedrag en daarom zal ook periodiek, middels onze website, verantwoording afgelegd worden over hetgeen waar het bedrag aan wordt besteedt. Hierin is de administratie controleerbaar en transparant. De kosten liggen met name in de huur van het gebouw, inhuur docenten, jaarcontracten voor alumni van de Khmer Foundation, de verbouwing, aanschaf inventaris (activa), hotel-website, ICT etc. Op deze website vind je de begroting waar een specificatie vermeld staat waaraan het startkapitaal wordt besteed. Donaties en sponsorgelden zullen niet worden besteedt aan loon-, reis- en verblijfkosten van de eigenaar en zijn vervanger.